نظرسنجی، پیشنهادات و انتقادات

  • شما میتوانید در مورد مسائلی مانند کیفیت محصولات، قیمت محصولات، رفتار و برخورد پرسنل، خدمات پس از فروش و ... پیشنهاد یا انتقاد خود را مطرح کنید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .