درصورتی که پس از فشردن دکمه پیگیری، پیامِ درحال بررسی تغییر نکرد، صفحه را رفرش (بارگزاری مجدد) کرده و دوباره امتحان کنید