مشخصات فني PVC:

مشخصات فني PVC:

K-VALUE: معیاری از فرآیند­پذیری PVC  است که از ۲۰ تا ۸۰ متغیر است و هرچه این مقدار بیشتر باشد، خواص بهتر و فرآیندپذیری ضعیف­تر می­شود. با توجه با اینکه با افزایشK-Value مقدار ویسکوزیته نیز افزایش می­یابد، لذا در فرایند تزریق در مقایسه با فرایند اکستروژن از PVC با ویسکوزیته کمتر استفاده می­کنند. برای نام­گذاری  PVC از یک حرف لاتین( نماد روش پلیمریزاسیون)  و ۲ عدد دو رقمی استفاده می­کنند که اولی پس از حرف لاتین مقدار K-Value  و دومی درجه­ی تخلخل را نشان می­دهد که با قابلیت جذب مواد نرم­کننده متناسب است.مقدار K-Value براي فرايند تزريق بين ۵۷ – ۶۰ و براي اكستروژن ۶۳ – ۶۸ مي باشد.

Viscosity No. (عدد ويسكوزيته): ويسكوزيته (لزجت يا گرانروي) عبارت است از مقاومت یک سیال در برابر اعمال تنش برشی.

Volatiles (مواد فرار): ميزان مواد فرار موجود در محصول نهايي را بيان مي كند كه هر چه اين مقدار كمتر باشد، محصول با كيفيت تري خواهيم داشت. اين پارامتر بر اساس درصد وزني بيان مي شود.

Bulk Density (چگالي بالك): نسبت جرم ماده متخلخل خشک به حجم بالک است كه با واحد گرم بر سانتی‌متر مکعب ، کیلوگرم بر متر مکعب و گرم بر ليتر مشخص مي شود.

screen analyze (>63µm) (آناليز مش): درصدي از ذرات كه نمي توانند از سرند با مش ۶۳ ميكرومتر عبور كنند. اين پارامتر با واحد درصد وزني مشخص مي گردد.

screen analyze (>250µm) (آناليز مش): درصدي از ذرات كه نمي توانند از سرند با مش ۲۵۰ ميكرومتر عبور كنند. اين پارامتر با واحد درصد وزني مشخص مي گردد.

Dark Resin Particle: تعداد ذرات سياه رنگي كه در جرم مشخصي از رزين وجود دارد كه با واحد عدد در ۲۵۰ گرم مشخص مي شود.

P.A.(آناليز نرم كننده): اين پارامتر بيانگر مقدار جذب نرم كننده (Plasticizer) در pvc مي باشد. مهمترين نرم كننده در pvc، روغن DOP (دي اكتيل فتالات Dioctyl Phthalate) است. از اين رو واحد P A عموما بر اساس مقدار گرم DOP در ۱۰۰ گرم PVC تعريف مي شود.

Fish Eyes (چشم ماهي): اين پارامتر ميزان ژل هاي موجود در رزين PVC را تخمين ميزند و بصورت تعداد در واحد سطح بيان مي شود.

Residual VCM content(مقدار منومر وينيل كلرايد باقيمانده): اين پارامتر بيانگر مقدار منومرهايي است كه در فرايند پليمريزاسيون شركت نكرده اند و مقدار آنها با واحد ppm مشخص مي شود.

F.D of F.O (funnel Diamater of Funnel Outlet): اين پارامتر بيانگر ماكزيمم قطر ذرات خروجي است كه برحسب ميلي متر بيان مي شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *