کارخانه شماره یک:

آدرس: منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان حافظ، شرکت لوله و اتصالات اینگل

تلفن: ۲۷ – ۰۳۱۴۵۸۳۸۰۲۴

کارخانه شماره دو:

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی کمشچه، خیابان حافظ شرقی، اینگل اتصالات

تلفن: ۰۳۱۴۵۸۳۸۹۴۴

با ما در ارتباط باشید

ایمیل:

info@engelupvc.net

sales@engelupvc.net

manager@engelupvc.com